Dragspel

klassisk undervisning

Dragspelet är ett mångsidigt instrument, dvs. det anpassar sig till många olika musikstilar. Man kan spela ensam, men även tillsammans med andra.

Det går att sjunga och spela samtidigt, man kan också lätt ackompanjera andra. Dessutom kan man ta sitt dragspel med sig vart som helst!

Man kan börja spela dragspel redan vid 5-6 års ålder. Det finns både små och stora dragspel beroende på spelarens storlek. Man spelar vanligen sittande så att hela fotsulan når golvet och därmed stöder övre kroppen.

Det traditionella dragspelet har standardbas, dvs. på bassidan finns färdiga ackord (dur-, moll-, septim- och förminskade septim-ackord) att spela med. Dragspel som även har ”melodibas” kallas accordeon. Då har man två olika bassystem att spela med: standardbas med färdiga ackord eller melodibas med enskilda toner (=spegelbild av diskantsidan). I de allra minsta instrumenten har man bara någondera bassystem -  man kan börja spela med det systemet man vill och ta med det andra lite senare.

När man spelar dragspel blir man motoriskt skicklig. Man ser aldrig sin vänster hand och även högra handen lär sig fungera utan att man tittar på den (man ser lite av högra handen). Dessutom ska man hantera bälgen med vänster arm. Med bälgen kontrollerar man luftflödet; hur man spelar (hårda, mjuka, tysta toner osv).

Skötselråd:

Dragspel har trädram, så man ska undvika att lämna instrumentet i alltför höga eller låga temperaturer. Dessutom ska man undvika att lämna instrumentet i direkt solljus eftersom bivaxen som håller i rörbladen kan smälta.

Efter att man slutat spela är det bra att torka knapparna samt övre delen av instrumentet med en mikrofibrer-duk. På det sättet hålls instrumentet rent och fint. Självklart är väl det, att man alltid tvättar sina händer före man börjar spela och att man hanterar sitt instrument med respekt.

 

<< Föregående   Följande >>

alla instrument